Latvijas baznīcu atjaunošanas projekti

Mīļie RAV/RMMT Koka mākslas un metālmākslas nodaļas absolventi!

Esam iecerējuši izveidot grāmatu par skolas 25 gadu garumā īstenotajiem Latvijas baznīcu atjaunošanas projektiem – sākot ar Priekuli un beidzot (vai pareizāk sakot,
nebeidzot..) ar Īli. Lūgums VISIEM, kas piedalījušies šajos projektos gan kā diplomdarbu veicēji, gan kā mazāko kursu audzēkņi prakses darbos , pirmkārt, pieteikties (jo, iespējams, skolā nav saglabājušies šie dati) un atsūtīt kādu atmiņu stāstu vai ierunāt tos, iesūtīt kādus foto materiālus par to laiku. Būsim ļoti pateicīgi un jūs būsiet iemūžināti vēsturē!

Savus datus, stāstus, informāciju, foto lūdzu sūtīt uz e-pasta adresi:
vanagamaija18@gmail.com vai WhatsApp 29451426.
Darba grupas vārdā: Maija Vanaga RAV/RMMT direktore 1996.-2020.