Lekcija par noderīgām organizācijām

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2020. gada 15. oktobrī tehnikumā viesojās pārstāvis no visasiespejas.lv

Lekcijas mērķis bija iepazīstināt jauniešu ar organizācijām un to dotajām iespējām. Jauniešiem bija iespēja atrast sev interesējošu informāciju un ar to saistītu organizāciju, kā arī ar visitadi.lv palīdzību to izdarīt salīdzinoši vienkāršāk. Jaunieši tika informēti par darbu internetā un to, kā veiksmīgāk panākt to, lai internets strādā tavā vietā.

Daudz tika runāts par motivāciju, kur to rast un kā veiksmīgāk sāt darīt. Par darba meklējumiem un to, ar ko nākas saskarties meklēšanas procesā, kā arī lietas, no kā izvairīties.