RMMT projekts Nr.8.1.3.0/16/I/013

Noslēgusies Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošana

Projekta īstenošanas ietvaros ir veiktas šādas darbības un sasniegti projekta mērķi, kas saistīti ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšanu:

  • uzbūvēts daudzfunkcionāls mācību korpuss Jūrmalas gatvē 96, Rīgā, kas ir trīs stāvu monolīta dzelzsbetona celtne ar kopējo būvapjomu 1574,3 kvadrātmetru platībā. Ēkas nozīmīgākā telpa – mācību filmēšanas studija jeb «black box» ir vienkārša, funkcionāla un viegli pārveidojama telpa. Blakus studijai trīs stāvos izvietotas mācību telpas, fotostudija, skaņu un video režijas telpas, kā arī palīgtelpas, ģērbtuves un grimētavas;
  • veikta dienesta viesnīcas pārbūve Jūrmalas gatvē 90, Rīgā, tostarp piesaistot Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējumu (projekta neattiecināmās izmaksas);
  • veikta Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa jumta vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā, piesaistot Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējumu (projekta neattiecināmās izmaksas);
  • turpinās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūve Jūrmalas gatvē 96, Rīgā, kas līdz projekta īstenošanas termiņa beigām finansēta no Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējuma (projekta neattiecināmās izmaksas) un tiks pabeigta par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma budžeta līdzekļiem;
  • iegādāts mācību aprīkojums Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 11 prioritāro izglītības programmu īstenošanai un mēbeles dienesta viesnīcas iekārtošanai.

Projekta īstenošanas ilgums – no 2017.gada 14.februāra līdz 2023.gada 31.decembrim (83 mēneši).

Projekta kopējās izmaksas ir 8 794 223,00 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 5 483 580,00 EUR, kas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 85% apmērā – 4 661 043,00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējuma 15% apmērā – 822 537,00 EUR, un ar Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanu un ekonomiskas atlabšanu saistīts Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējums – 3 310 643,00 EUR.

Projekta īstenošanu Rīgas Mākslas un mediju tehnikums veica ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

Publikācijas sagatavošanas datums: 02.01.2024.