Profesionālās pilnveides konference – Skolotājs pārmaiņu procesos

Šī gada 16. un 17. martā MIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotājas Ilze Datava, Iveta Anševica, Nellija Liepiņa, Gunta Marihina devās uz PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, kur notika profesionālās pilnveides konference Skolotājs pārmaiņu procesos.

Skolotājas piedalījās konferences darbā un noklausījās akadēmiski izglītojošas lekcijas par aktuāliem un globāliem jautājumiem valodniecībā un rakstniecībā, kā arī daiļliteratūras tulkošanā. Īpašas emocijas izraisīja Latvijas Televīzijas žurnālista Ginta Amoliņa stāstījums par karu Ukrainā. Žurnālists stāstījumu papildināja ar vizuālu materiālu – dokumentētiem notikumiem kara gaitā.

Par profesionālo pieredzi, kā izmantot un lietot digitālos rīkus mācību stundās, stāstīja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājas Gunita Meiere un Zanda Šlegelmilha.

Valsts izglītības satura centra pārstāvji konferences dalībniekus iepazīstināja ar Centralizētā eksāmena saturu, vērtēšanas kārtību un kritērijiem saskaņā ar optimālā mācību satura apguves līmeni.

Skolotājas ir gandarītas par konferencē iegūto informāciju, kuru pilnveidos darbā ar audzēkņiem mācību stundās.

 

Raksta autore G. Marihina