Profesionālās pilnveides kursi Dublinā

RMMT Erasmus+ KA122 SCH  projekta “Mūsdienīgu prasmju attīstīšana profesionālajai pilnveidei mācībās un mācīšanā” 2021-1-LV01-KA122-SCH-000014444 ietvaros tika realizēta pedagogu/administrācijas darbinieku profesionālās pilnveides kursu mobilitāte.

Profesionālas pilnveides kursos  “English for Educators (Level I)” no 16.04.2023.- 22.04.2023., Dublinā, Īrijā piedalījās RMMT pedagogi Sarmīte Gailīte, Agris Dzilna. Kursus realizēja projekta sadarbības partnerorganizācija DOREA Educational Institute.

RMMT pedagogi nedēļas garumā piedalījās profesionālās pilnveides kursos, kuros pilnveidoja  angļu valodu un apguva jaunas,  inovatīvas angļu valodas apmācības metodes, kas var tikt izmantotas ne tikai valodas apmācībā. Mācības tika īstenotas pedagogiem praktiski darbojoties jauktās grupās, kurās piedalījās pārstāvji no Čehijas, Francijas un Latvijas skolām. Kursos tika apgūts:

 • Nodarbību aktivitāšu plānošana efektīgākai mācību vielas apgūšanai.
 • Situācijas analīze apkopojot informāciju un izstrādājot grafikus.
 • Vārdu krājuma papildināšana un teikuma vārdu kārtības apgūšana, pēc noteiktas shēmas veidojot teikumu variantus.
 • Prezentēšanas prasmju attīstīšana veidojot un prezentējot dziesmu.
 • Iesaistes un komunikācijas prasmju attīstīšana izmantojot grupu darbu attēla salikšanā un jautājumu veidošanā par izvēlētām tēmām.
 • Precīzu instrukciju veidošanas prasmju attīstīšana verbāli vadot zīmēšanu un objektu veidošanu.

Papildus angļu valodas apguvei iepazinās ar Īrijas vēsturi, īru kultūras īpatnībām, apmeklēja Dublinas ievērojamākās vietas un devās kursu organizētajā ekskursijā. Mobilitātes laikā izveidoti kontakti ar Lycee des Monts Du Lyonnais  Modes nodaļas pedagogu, kas varētu sekmēt RMMT Tekstilmākslas un apģērbu nodaļas sadarbību ar skolu Francijā.

Kursu mērķis:

 • Uzlabot sarunvalodas prasmes.
 • Spēt piedalīties sanāksmēs, kurās angļu valoda ir darba valoda.
 • Uzlabot rakstīšanas, izrunas un lasīšanas prasmes angļu valodā.
 • Izprast pamatteksta galvenās idejas gan par konkrētām, gan abstraktām tēmām un tehniskās diskusijas.
 • Izveidot skaidru, detalizētu tekstu par pamata tēmu un paust viedokli par konkrētu tēmu.