Profesionālās pilnveides kursi Helsinkos

RMMT Erasmus+ KA122 SCH  projekta “Mūsdienīgu prasmju attīstīšana profesionālajai pilnveidei mācībās un mācīšanā” 2021-1-LV01-KA122-SCH-000014444 ietvaros tika realizēta pedagogu/administrācijas darbinieku profesionālās pilnveides kursu mobilitāte.

Profesionālas pilnveides kursos  “CLIL and PBL to Improve Student Engagement”no 12.03.2023.- 19.03.2023., Helsinkos piedalījās RMMT pedagogi Santa Legzdiņa, Baiba Vagule. Kursus realizēja projekta sadarbības partnerorganizācija Europass Teacher Academy.

RMMT pedagogi nedēļas garumā piedalījās profesionālās pilnveides kursos, kuros tika pētītas divas efektīvas mācīšanās pieejas, PBL (projektā balstīta mācīšanās) un CLIL  (satura un valodu integrētā mācīšanās) un ar tām saistītos pieņēmumus, idejas un stratēģijas. Kursa beigās apguva PBL, (CLIL +PBL ) mācīšanas pieejas, efektīvus soļus, kā atvieglot mācību satura un prasmju apguvi, kā veidot komandas darbu, kā virzīt studentus izaugsmes procesā, kas ietver 21. gadsimta prasmju apguvi. Kursa ietvaros piedalījās organizētajos kultūras aktivitāšu pasākumos.

Kursu mērķis:

  • Iegūt jaunu skatījumu uz IKT rīkiem un apgūt jaunus veidus un labāko praksi, kā integrēt IKT mācīšanā un apmācībā.
  • Īstenot motivējošas aktivitātes no (un priekš) reālās auditorijas.
  • Izstrādāt pārvaldāmas uz projektiem balstītas mācīšanās aktivitātes, kas piemērotas saviem priekšmetiem un skolas videi.
  • Veicināt 21. gadsimta prasmes.
  • Justies pārliecināti, mācot akadēmisko priekšmetu svešvalodā (piemēram, angļu valodā);
  • Iesaistīt izglītojamos viņu līmenim atbilstošās sadarbības un komunikatīvās aktivitātēs.
  • “Scaffold” projekti mācot saturu otrajā valodā.
  • Mācīt saturu un prasmes, kas mainīs izglītojamo dzīvi un darba meklējumus.