“Radi, rādi, raidi 2016”

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma tautisko deju un kora kolektīvi viesojas Liepājā un piedalījās “Radi, rādi, raidi 2016” ietvaros rīkotajā pasākumā. Pasākumu organizēja PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” kopā ar Liepājas domi un Liepājas Tautas mākslas un kultūras centru. Piedalījās deviņas profesionālās izglītības iestādes, kas darbojas Kurzemes kultūrvēsturiskajā novadā.

“Radi, rādi, raidi 2016” mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestāžu jauniešu dalību latviešu tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilnveidē. Pasākumā piedalās profesionālās izglītības iestāžu jaunieši, kuri darbojas kultūrizglītības kolektīvos un pulciņos.