RMMT absolventu mobilitātes aizrit Eiropas Savienības dalībvalstīs

2022./2023. m.g.  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums ir  uzsācis ERASMUS+ KA121 VET Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000065265 projekta realizāciju, kura ietvaros RMMT absolventu mobilitātes aizrit Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 15 absolventi, atbilstoši savai apgūtajai specialitātei, 8 mēnēšus veic praksi uzņēmumos Itālijā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē un Spānijā.

Itālija – Ariadne Lūse un  Anna Marija Velika (Apģērbu dizains), Alina Komare (Foto dizains), Dmitrijs Skrupskis (Vizuālās reklāmas dizains).

Maltā* – Monta Elfa Kuntiņa un Agneta Ragauska ( Video operators).

Nīderlandē – Valentīns Monahovs un Aldis Kokins (Koka mākslinieciskā apstrāde).

Portugālē – Patrīcija Elizabete Lonerte (Foto dizains), Laura Čikste (Interjera dizains), Simona Lagzdiņa (Apģēŗbu  dizains).

Spānijā – Nikola Virbale (Video operators), Patrīcija Šmite (Multimediju dizains, animācija),  Reinis Jundzis (Multimediju dizains, WEB), Ralfs Cimermanis (Foto dizains).

* Absolventu mobiltāte Maltā tiks uzsākta decembra vidū.