RMMT pasniedzēji un audzēkņi palīdzēja Sprīdītim laimi atrast!

Vispasaules Nedzirdīgo dienā, ko atzīmēja 23.septembrī, LNS kultūras namā “Rītausma” notika pirmizrāde uzvedumam “Sprīdītis”, kura tapšanā iesaistīti visi “Rītausmas” kolektīvi un mūsu skolas brīvprātīgie. Darbošanās sākās līdz ar 2023.gada sākumu un 9 mēnešos izauklētais “mazulis” ieraudzīja skatuves gaismas.
Izsakām pateicību visiem iesaistītajiem – uz skatuves redzamajiem vairāk kā 35 personāžiem un neredzamajiem – tādā pat skaitā iesaistītajiem tērpu un rekvizītu māksliniekiem (Sarmīte Gailīte ar TA31 grupas audzēknēm), dekoratoriem un rekvizītu meistariem (Haralds Laucs un KK31 audzēkņi), foto un video operatoriem (Reinis Balodis ar MF21 un Jānis Dzilna ar MO 21 un MO31 audzēkņiem) u.c. brīvprātīgajiem. Kopumā esam aptuveni 70 cilvēku komanda – liels spēks! Katrs pielicis kaut ko savu, lai šī izrāde top.

Paldies!

Izrādi noskatīties iespējams būs 16.novembrī pl 17:00 LNS k/n “Rītausma” (Kandavas
27, Rīgā).

Dana Kalpiņa

Fotogrāfs: Krišs Lekuns MF21

Fotogrāfs: Krišs Lekuns MF21