RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress 17.09.2020.- 16.12.2020.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Daudzfunkcionālā mācību korpusa izbūves darbi tika uzsākti 2019.gada 11.novembrī. Lielākā daļu darbu šobrīd ir paveikti un paralēli vēl veicamajiem darbiem jau ir uzsākta nepieciešamās dokumentācijas būves nodošanai ekspluatācijā sagatavošana. Būvdarbus veic SIA “RERE BŪVE”, autoruzraudzību – SIA “MADE arhitekti”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “REM PRO”.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Dienesta viesnīcas pārbūves darbi tika uzsākti 2020.gada pavasarī. SIA “RERE BŪVE” ir paveikusi lielāko daļu Dienesta viesnīcas pārbūves 1.kārtas darbu un jau paralēli uzsākta nepieciešamās dokumentācijas objekta nodošanai sagatavošana. Dienesta viesnīcas pārbūves 2.kārtas būvdarbus veic SIA “Amatnieks” atbilstoši būvdarbu grafikam.

Tāpat turpinās darbs pie mācību aprīkojuma, iekārtu iegādes un uzstādīšanas. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2020. gada 27. novembrī tika izsludināti atklāti konkursi “Skaņu pults komplekta piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām (32000000-3)” (id. Nr.VIAA 2020/56 ERAF RMMT) un “Studijas gaismu un instalācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām (31000000-6) (id.Nr.VIAA 2020/38 ERAF RMMT)”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 29. decembris.