Pieteikšanās Sagatavošanas kursiem noslēgusies

Pieteikšanas kursiem noslēgusies

 

Ja neesat saņēmuši ZOOM pieslēgšanās informāciju zvaniet: 22358734

 

Veiciet maksājumu par Sagatavošanas kursiem līdz šī gada 8.novembra 12:00 un nosūtiet maksājuma informāciju uz e-pastu: kristine@rmmt.lv  

 
Apliecinājums par apmaksas veikšanu jānosūta uz e-pastu kristine@rmmt.lv
Saņēmējs:
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Reģ.Nr.90001251999
Adrese: Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22XXX
Konts. LV14TREL2150283008000
Mērķis: 21351 EKK maksa par sagatavošanas kursiem

 

Kursu mērķis – palīdzēt pamatskolu audzēkņiem sagatavoties iestājpārbaudījumu kārtošanai. 

Kursu sākums – 2021.gada 30.oktobris 
Kursu beigas – 2022.gada maijs.

Kursu norise.
Nodarbības notiek katru otro sestdienu, 10.00-15.30.
Nodarbības plānojam klātienē, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Kursu dalībniekiem jābūt negatīviem Covid-19 testa rezultātiem vai vakcinācijas, vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātam.
Maksa par kursiem – 100 € par visu mācību laiku.

Epidemioloģiskās situācijas izmaiņu gadījumā un pārejot uz attālināto mācību procesu, sagatavošanas kursi tiks organizēti attālināti ZOOM platformā.

 

Kursu saturs.
Kursu nodarbību laikā RMMT pedagogi palīdzēs apgūt zīmēšanas, mākslas valodas un kompozīcijas pamatus, kā arī pastāstīs par izvēlēto specialitāti un novadīs pirmās nodarbības profesijā.

 

Kursu noslēgums.
Kursu noslēgumā notiek skate, kurā tiek vērtēti audzēkņu kursu laikā izpildītie uzdevumi. Skatē audzēknis saņem vērtējumu, kas tiek pārvērsts kredītpunktos un pieskaitīts pie iestājpārbaudījumos saņemto punktu skaita.

Kursu koordinatores Teiksma Sūna un Kristīne Imša
Kontakttelefoni: 67426922, 26410186

 

Pirmajā nodarbību reizē 30.oktobrī līdzi jābūt:
Zīmēšanas papīram (A4), zīmuļiem, dzēšgumijai, lineālam, pierakstu burtnīcai. 

Pirms nodarbībām visiem tiks pārbaudīti Covid 19 testa rezultāti, vakcinācijas vai Covid 19 pārslimošanas sertifikāti