XIV Koru saiets Ērgļos

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma koris 17. septembrī Ērgļu novada Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” piedalījās XIV Koru saietā, kas tika veltīts Jurjānu Andreja 160. dzimšanas dienai. Tieši šis ir jubilejas gads visiem brāļiem Jurjāniem, kas latviešu mūzikā ienākuši ar ko jaunu un nebijušu – Pēterim tiek atzīmēta 165, Andrejam – 160, Jurim – 155 un Pāvulam – 150 gadu jubileja.

Par godu šim pasākumam tika gatavots vainags, kuru kopā ar audzēkņiem veidoja mūsu tehnikuma pasniedzējs un tēlnieks Oskars Mikāns.

Latvijas koru saiets tika noslēgs ar svētku koncertu, kurā piedalīsies 70 Latvijas jauktie, sieviešu un vīru kori ar 2000 dziedātājiem. Koncerta laikā tika dziedātas brāļu Jurjānu aranžētas latviešu tautas dziesmas.