Bibliotēkas jaunumi

Tehnikuma bibliotēkā ir pieejams daudzveidīgs grāmatu un citu informācijas resursu klāsts tehnikumā apgūstamajām programmām, lai audzēkņi un pedagogi mācību procesu varētu papildināt ar dažādiem noderīgiem informācijas resursiem. Informāciju par bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām un citiem resursiem var iegūt uz vietas bibliotēkā, kā arī attālināti, pieslēdzoties bibliotēkas elektroniskajam katalogam. Elektroniskais katalogs nodrošina vieglu un ērtu piekļūšanu informācijai par bibliotēkā pieejamajām grāmatām un citiem resursiem. Ar bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošanas instrukciju var iepazīties šeit.

Tehnikuma audzēkņiem un pedagogiem ir abonēta letonika.lv datubāze ar Lasītavu, ielogojoties ar savu Mykoob lietotājvārdu un paroli, var piekļūt pilnai datubāzes versijai. Datubāzē pieejama informācija par Latvijas kultūru, vēsturi, valodu, dabu un literatūru. Pieejamas dažādas vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī Lasītava ar vairāk nekā 60 latviešu un cittautu autoru literārajiem darbiem.

Kā katru gadu, arī šī mācību gada sākumā pirmo kursu audzēkņi tiek iepazīstināti ar bibliotēku un tās iekārtojumu, sniegtajiem pakalpojumiem, kas veicina viņu informācijas meklēšanas prasmes, informētību par bibliotēkas darbību un resursiem. Visi ir laipni gaidīti!

Septembris ir dzejas mēnesis, tādēļ visi ir aicināti atrast kādu brīvu brīdi dzejas baudīšanai. Dzejas lasīšana var dot iedvesmu un prieku. Nāc uz bibliotēku un apskati tematisko izstādi ,,Dzeja elpo”, kurā izstādītas jaunākās mūsu bibliotēkā pieejamās dzejas grāmatas!

Visi, kuri vēl nav paspējuši iepazīties ar tehnikuma bijušās direktores Maijas Vanagas sarakstīto grāmatu “Skola”, to var izdarīt mūsu bibliotēkā! Šī grāmata sniedz lielisku iespēju iepazīties ar skolas vēsturi un tās nozīmīgākajiem notikumiem. Tādējādi mēs varam labāk novērtēt skolas sasniegumus un veicināt to attīstību nākotnē.

Tiekamies bibliotēkā!