Worldskill France National Final 2023

KA-31 grupas audzēknei Elzai Petruņko bija iespēja piedalīties Worldskill France National Final 2023 flīzēšanas prasmju konkursā šā gada 13. – 16.septembrī Lionā, lai gūtu pieredzi un izvērtētu savas prasmes, kuras noderēs gatavošanās procesam dalībai Worldskill 2024 Lyon.
Liels paldies jāsaka Valsts Izglītības attīstības aģentūrai par doto iespēju piedalīties šajā pasākumā.