DIG4VET projekts

RMMT ir viens no sadarbības partneriem Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības projektam DIG4VET

RMMT ir viens no sadarbības partneriem Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības projektam “Digital Tools for Learning and Validation in VETand WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Mentors”(saīsinājumā DIG4VET). Projekta darbības periods 2020.gada 1.septembris līdz 2022.gada 31.augusts. Dalībvalstis Latvija – Rīgas Mākslas un mediju tehnikumsSIA BALTIC BRIGHT, Lietuva – VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLA, Portugāle – COOPETAPE Cooperativa de Ensino CRL, Čehija – ITC International TEFL Certificate s.r.o., Somija -OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY.

Projekta vispārīgais  mērķi: “ieviest sistemātiskas pieejas un iespējas sākotnējai un nepārtrauktai profesionālās pilnveides skolotāju, pasniedzēju un mentoru profesionālajai attīstībai gan skolā, gan darbā.”

Viens no galvenajiem elementiem – izglītības personāla nepārtraukta profesionālai attīstībai jābūt digitālajām kompetencēm, kas ļauj skolotājiem izglītības procesā izmantot dažādus digitālos rīkus.

Dig4VET projekta mērķi ir: – Paaugstināt PIA (Profesionālās Izglītības Apmācība) skolotāju, pasniedzēju, mentoru prasmes un kompetences attiecībā uz digitālo rīku izmantošanu izglītības procesā gan klasē, gan tālmācībā – Palielināt izpratni par digitālo rīku dažādību un tehnoloģijas, kuras var izmantot PIA skolās un DVB (Darba vidē balstītas mācības) apstākļos.

Projekta ietvaros ir notikušas attālinātās tikšanās ar sadarbības partneriem, RMMT izveidoja projekta kopīgo logo, kā arī tika veikta profesionālo skolu administrācijas, pedagogu, studentu aptauja.