Erasmus+ KA229 projekts “Step by Step towards digital learning”

 

Februārī Erasmus+ KA229 projekta “Step by Step towards digital learning” 2019-1-IT02-KA229-062338 ietvaros norisinājās partnervalstu pedagogu un audzēkņu tiešsaistes tikšanās. Tikšanās tēma bija Project Based Learning metode- viens no projektā paredzētajiem uzdevumiem. Sanāksmes laikā Project Based Learning (PJB) metodi un tās integrēšanu visdažādākajos mācību priekšmetos prezentēja gan pedagogi, gan audzēkņi no partnerskolām Itālijā, Grieķijā, Rumānijā, Polijā un Turcijā.

RMMT PjBL metodi savos mācību priekšmetos ļoti interesanti integrēja kultūras pamatu skolotāja Ilva Apine un vēstures skolotājs Roberts Ķipurs kopā ar sporta skolotāju Kārli Graudu. Tiešsaistes sanāksme noslēdzās ar konstruktīvu un auglīgu diskusiju, kurā gan jaunieši, gan arī pedagogi dalījās ar savu pieredzi, ieteikumiem un secinājumiem par Project Based Learning metodes izmantošanu mācību procesā.

 

Tikšanās reizē un projekta uzdevumā aktīvi piedalījās RMMT 1.kursa audzēkņi Evelīna Marta Mardaka, Samanta Mārtinsone, Aleksandrs Dobrovs, Paula Beča, Alise Rudzīte, Aleks Macats, pedagogi Ilva Apine un Roberts Ķipurs, kā arī projekta koordinatores Agnese Augstkalna un Kristīne Uzbeka.