Erasmus+ 3 kursu audzēkņiem

Hei, 3 kursu jaunieši!

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (RMMT)  turpina realizēt Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas KA116 projektu “Erasmus+ mobilitātes- profesionālo panākumu atslēga” 2020-1-LV01-KA116-077240

Projekta ietvaros organizējam,  RMMT Dizaina, Mediju mākslas, Tekstilmākslas un apģērbu dizaina nodaļu 3. kursu audzēkņiem Maija/Jūnija mēnesī (uzreiz pēc eksāmeniem matemātika/vēsture), iespēju doties uz  Itāliju,  Portugāli un Spāniju 30 dienu pieredzē savai specialitātei atbilstošos uzņēmumos.

Detalizētāks info ir pieejams Mykoob vēstuļu sadaļā.

29.03.2022