Papildus Sagatavošanas kursi 10:00

 

 

 

2022.gada 2. aprīlis 10:00 Papildus sagatavošanas kursa

IEVADLEKCIJA

 

 

 

 

Saistībā ar padziļināto interesi par Sagatavošanas kursiem, tiek izsludināti papildus kursi.

Pieteikšanās anketu varēs iesniegt no 25. februāra līdz 25. martam, aizpildot to RMMT mājas lapā.

Zoom sistēmā. Tiešraides formāts:

2. aprīlis 10:00 – Informācija par kursu norisi. Un piešķirta piekļuve video ierakstiem kursu tēmai “Mākslas valodas pamati”.

Zoom sistēmā. Tiešraides formāts:

9.aprīlis 10:00 Specialitātes jautājumi. (precīza informācija sekos)

23.aprīlis 10:00 Specialitātes jautājumi. (precīza informācija sekos)

30.aprīlis 10:00 Specialitātes jautājumi (sekot informācijai, šī ir papildus diena, kas var tikt atcelta).

7.maijs 10:00 Noslēgums.

Apliecinājums par apmaksas veikšanu jānosūta uz e-pastu kristine@rmmt.lv
Maksa par kursiem – 50 €

Saņēmējs:
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Reģ.Nr.90001251999
Adrese: Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22XXX
Konts. LV14TREL2150283008000
Mērķis: 21351 EKK Sagatavošanas kursi. Vārds Uzvārds (audzēkņa).
Pirms veikt maksājumu, noteikti aizpildīt pieteikuma anketu.

2022.