ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.
Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.
Kompensācija uzņēmējam1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.
Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu– līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi. 

Projekts skaitļos: šeit.

 

 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 562 audzēkņi.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma populārākās profesijas projekta ietvaros: apdares darbu tehniķis; vides dizainera asistents; vizuālās reklāmas dizaina speciālists; video operators; tekstilmateriālu dizaina speciālists; apģērbu dizaina speciālists; fotogrāfs; multimediju dizaina speciālists; interjera dizaina speciālists; tēlniecības objektu dizaina speciālists.

 Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA “Sintēze-1”; SIA “Rīgas interjeri”, SIA “BSMS”; SIA “ZRF Relika”; SIA “Stikla māja”; VSIA “Dailes teātris”; SIA “Slava Ukrainai”; SIA “Rīgas 1. valodu skola”; SIA “Photored”; SIA “Blank Spot”; SIA “Piparmētra”; Tehniskās jaunrades nams “Annas-2”; VSIA “Latvijas Televīzija”; SIA “AM Foto”; SIA “WD Team”, un citi.

 Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/