Jaunais Erasmus+ sadarbības projekts PPF-VET

RMMT uzsāk darbu pie jaunā ERASMUS+ KA2 aktivitātes “Kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā” projekta.

Projekta nosaukums:  “Preparing the Past for the Future: A VET Capacity Building Initiative for Monument and Building Restoration in the Republic of Moldova” Nr.101128806

Akronīms: PPF-VET 

Finansējuma programma: Erasmus+ kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā

Projekta norises laiks: 01/12/2023 – 30/11/2026

Projekta partneri:

BK PLUS EUROPE LTD- projekta koordinators, Kipra

Center for Innovation and Policies in Moldova- Moldova

Centre of excellence in construction- Moldova

Zespol Szkol Budownictwa Nr 1- Polija

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums- Latvija

Public Institution Vocational School no. 7, Chisinau- Moldova

Projekta mērķis: Projekta virsmērķis ir uzlabot un attīstīt Moldovas Republikas kapacitāti kultūras mantojuma, tostarp arhitektūras un arheoloģisko pieminekļu, saglabāšanas un atjaunošanas jomā, izveidojot un attīstot jaunu profesionālās izglītības programmu restaurācijas un restaurācijas darbu tehniķa specialitātēs Moldovas Republikā.

Uzdevumi:

  • Izveidot profesijas kvalifikācijas standartu restaurācijas tehniķa un restaurācijas darbinieka specialitātēs
  • Izveidot mācību materiālus un rokasgrāmatas minētajām specialitātēm
  • Izstrādāt un ieviest instrumentus mācību rezultātu novērtēšanai un apstiprināšanai
  • Nodrošināt inovatīvu mācību metožu un tehnoloģiju pārnesi un pieredzes apmaiņu
  • Izplatīt izveidotos mācību materiālus un projekta rezultātus