Pagātnes aizspriedumu mūžīgā atgriešanās- neērtie vēstures jautājumi. Naida runa, runas brīvība un brīvības robežas Latvijas sabiedrībā.

2016.gada 25.oktobrī  plkst 9.30 Žaņa Lipkes memoriāls, sadarbībā ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, organizē Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus “Pagātnes aizspriedumu mūžīgā atgriešanās- neērtie vēstures jautājumi. Naida runa, runas brīvība un brīvības robežas Latvijas sabiedrībā.”
Kursi plānoti vēstures, cilvilzinību, sociālo zinību, sabiedrības un cilvēka drošības un kulturoloģijas pasniedzējiem.

Kursu norises vieta:
Žaņa Lipkes Memoriāls, Mazais balasta dambis 9, Ķīpsalā, Rīgā

Pieteikumus dalībai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pārstāvēto izglītības iestādi sūtīt uz e-pastu info@lipke.lv

Telefons informācijai: 28293474

Kursu programma:

2016.gada 25.oktobris
1.    Antisemītisma vēsture Eiropā un Latvijā līdz II pasaules karam.
Lektors- Iļja Ļenskis, muzeja “Ebreji Latvijā” direktors
2.    Kaimiņu būšana: Starpetniskie aizspriedumi Latvijas mutvārdu kultūrā.
Lektore Dr.philol. Svetlana Pogodina
3.    Vēstures atmiņa publiskajā telpā. Izbraukuma seminārs.
Lektors mag. hist. Roberts Ķipurs

2016.gada 14.novembris
1.    Nacisma laika propagandas mantojums mūsdienu mediju telpā.
Lektors Dr.hist. Kaspars Zellis
2.    Vai tolerance ir empātija? Kā iegūt vēl vienu atspēriena punktu pasaules pagriešanai un aizraut citus līdz?
Lektore Dr.paed. Liesma Ose
3.    Naida runas formas izpausme: teorija un prakse Latvija.
Lektores Anhelita Kamenska, Jekaterina Kirjuhina- LCC pārstāves

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par profesionālās kompetences pilnveidi.