Profesionālās pilnveides kursi BARSELONĀ

RMMT Erasmus+ KA122 SCH  projekta “Mūsdienīgu prasmju attīstīšana profesionālajai pilnveidei mācībās un mācīšanā” 2021-1-LV01-KA122-SCH-000014444 ietvaros tika realizēta pedagogu/administrācijas darbinieku profesionālās pilnveides kursu mobilitāte.

Profesionālas pilnveides kursos  “Efficient&Effective Project Management for EU funded Projects”no 25.07.2022.- 29.07.2022., Barselonā piedalījās Erasmus+ projektu vadības komanda Agnese Augstkalna, Kristīne Uzbeka. Kursus realizēja projekta sadarbības partnerorganizācija ShipCon HQ – Hub of Research and Educational Training.

RMMT projektu vadības komanda nedēļas garumā piedalījās kursos projektu īstenotajiem – Efficient&Effective Project Management for EU. Kursu laikā teorētiski pilnveidoja zināšanas par vadības prasmēm  – komandas, projektu, komunikācijas un konfliktu risināšanu. Praktiskajās nodarbības guva pieredzi  darba  grupās sadarbojoties ar vairāku valstu projektu dalībniekiem no Lietuvas, Polijas, Bulgārijas, Slovākijas, Beļģijas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Grieķijas, Turcijas, kurās tika analizēti realizētu projektu vadības un finansiālās nianses. Guva priekštatus par projekta kursu dalībnieku pieredzi projektu vadībā.

Kursu mērķis:

  • Apgūt zināšanas par Eiropas Komisijas finansēto (EK) projektu ziņojumu sniegšanu.
  • Izprast pienākumus EK finansēto projektu caurskatāmības un komunikācijas/izplatīšanas jomā.
  • Izprast projektu uzraudzības un pašnovērtējuma nozīmi.
  • Projekta novērtēšanas rīki.
  • Padziļināta izpratne par finanšu riskiem un to mazināšanas pasākumu īstenošana.