Profesionālās pilnveides kursi Florencē

RMMT Erasmus+ KA122 SCH  projekta “Mūsdienīgu prasmju attīstīšana profesionālajai pilnveidei mācībās un mācīšanā” 2021-1-LV01-KA122-SCH-000014444 ietvaros tika realizēta pedagogu/administrācijas darbinieku profesionālās pilnveides kursu mobilitāte.

Profesionālas pilnveides kursos  “English Language Course (Elementary Level)”no 07.08.2022.- 14.08.2022., Florencē piedalījās RMMT vadības komanda Gvido Zilūzis, Teiksma Sūna. Kursus realizēja projekta sadarbības partnerorganizācija Europass Teacher Academy SRL.

RMMT vadība nedēļas garumā piedalījās  Europass Teacher Academy organizētajos kursos Florencē. Kursu laikā papildināja angļu valodas zināšanas, kas bija pamatmērķis. Kontaktējās ar citu valstu skolu administrācijas pārstāvjiem un pedagogiem  guva priekšstatu par Polijas, Spānijas, Somijas izglītības sistēmām, kā arī apmainījās ar viedokļiem par izglītības sistēmu attīstības tendencēm. Kursu laikā ar citiem kursu dalībniekiem dalījās savā pieredzē par dažādiem jautājumiem  saistītiem ar izglītības procesu. Kursu laikā iepazinās ar Florenci, tās ievērojamākajām vietām, un apmeklējaToskānas reģiona pilsētas Sjennu, San Džimiāno un Pizu, iepazinās ar reģiona vēsturi, kultūru un tradīcijām.

Kursu laikā iegūtās zināšanas un informācija palīdzēs izglītības procesa organizēšanā tehnikumā kā arī konsultēt pedagogus un izglītojamos, kuri piedalīsies ERASMUS+ projektu aktivitātēs.

Kursu mērķis:

  • Uzlabot angļu valodas vārdu krājumu, gramatiku, izrunu un sarunvalodas prasmes.
  • Piedalīties inovatīvās satura un valodas integrētās mācīšanās (CLIL) aktivitātēs.
  • Izzināt vietējo vēsturi un kultūru.
  • Iepazīties ar skolotājiem no citām Eiropas valstīm.
  • Iegūt praktisku mācību pieredzi multikulturālā vidē.