Profesionālās pilnveides kursi Puerto de la Cruz

RMMT Erasmus+ KA122 SCH  projekta “Mūsdienīgu prasmju attīstīšana profesionālajai pilnveidei mācībās un mācīšanā” 2021-1-LV01-KA122-SCH-000014444 ietvaros tika realizēta pedagogu/administrācijas darbinieku profesionālās pilnveides kursu mobilitāte.

Profesionālas pilnveides kursos  “Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms and ICT solutions for learning languages” no 04.02.2023.- 12.02.2023., Puerto de la Cruz , Tenerife, Spānijā piedalījās RMMT pedagogi Daiga Geižāne, Rihards Zvejnieks. Kursus realizēja projekta sadarbības partnerorganizācija Erasmus Learning Academy .

RMMT pedagogi nedēļas garumā piedalījās profesionālās pilnveides kursos, kuru laikā gan teorētiski, gan praktiski pilnveidoja zināšanas par lietotņu, tīmekļa platformu un IKT resursu pielietošanas iespējām valodas mācīšanai. Pateicoties šim kursam, dalībnieki guva pārskatu par svarīgākajām jaunajām tehnoloģijām un pieaugošo tendenci izmantot IKT un digitālos resursus valodu mācīšanā un apguvē.

Kursu mērķis:

  • Iepazīstināt ar lietotnēm, tīmekļa platformām un IKT resursiem valodu apguvei.
  • Uzzināt, kā izveidot un izmantot multivides saturu, lai mācītu svešvalodu vai dzimto valodu.
  • Apgūt pamatjēdzienus par WEB dizainu, Blended learning un e-mācībām.
  • Uzzināt, kā izveidot digitālās spēles, lai veicinātu valodu apguvi.
  • Uzzināt, kā digitāli novērtēt un apkopot vārdu krājumu un gramatiku.
  • Uzzināt, kā izmantot IKT rīkus, lai padarītu pirmās vai otrās valodas apguvi efektīvāku, motivējošāku un interaktīvāku.
  • Iegūt jaunu skatījumu uz IKT rīkiem un apgūt jaunus veidus un labāko praksi, kā tos izmantot valodas mācīšanai.
  • Kursu dalībnieku pieredzes apmaiņa un savstarpēja dalīšanās ar labās prakses piemēriem.
  • Veidot kontaktus ar personām un organizācijām, kas darbojas izglītības jomā Eiropā.