Projekta arhīvs

Lai piekļūtu projekta 8.3.5. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” arhīvam laika periodā no 2017. gada 1. novembra līdz 2020. gada 15. oktobrim lasi arhīvu