DIG4VET projekta tikšanās

Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības projekta “Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Mentors”(saīsinājumā DIG4VET) ietvaros, 2021. gada februārī, organizēta ZOOM tikšanās ar sadarbības partneriem  no  Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Čehijas  un Somijas.

Dienas kārtībā tika pārrunāti jautājumi un pieņemti lēmumi par projekta DIG4VET uzstādītouzdevumu veikšanu mērķa sasniegšanai. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem – izstrādāt profesionālo skolu pedagogiem, praktisko apmācību vadītājiem un mentoriem attālinātos pilnveides kursus digitālo prasmju uzlabošanai mācību procesa un darba vides optimizācijai, kuru rezultātā saņems sertifikātu par starptautisko digitālo prasmju kursu apguvi un pieredzi sadarbībā ar Čehijas partnerorganizāciju.

Projekta iepriekšējā posma ietvaros notika profesionālo skolu administrācijas, pedagogu un audzēkņu aptauja, kurā RMMT uzrādīja lielāko aktivitāti respondendu vidū. SELFIE aptaujas rezultāti tika iesniegti partnerorganizācijai Somijā, kura veic datu apstrādi un analīzi.