RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress 10.12.2022. – 09.03.2023.

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress 10.12.2022. – 09.03.2023.

Projekts Nr.8.1.3

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 ietvaros:

  • Elektronisko iepirkumu sistēmā veiktā pasūtījuma ietvaros veikta gultu piegāde dienesta viesnīcas vajadzībām.

Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/013 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros:

  • tuvojas noslēgumam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa jumta vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā;
  • turpinās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūve Jūrmalas gatvē 96, Rīgā;
  • 07.02.2023. būvobjekts Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas 5. un 6.kārtas pārbūves darbi” nodots ekspluatācijā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 09.03.2023.