Rokraksts mākslā, dizainā un fotogrāfijā

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2020. gada 21. februārī notika vieslekcija Sandija Ruļuka vadībā.

 

Sandijs Ruļuks ir grafikas dizainers, mājaslapu veidošanas aplikāciju berta.me un Froont izveidotājs. Absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu, bet zināšanas papildinājis arī Londonas St. Martin’s koledžā. Ruļuks šobrīd aktīvi darbojas kā fotogrāfs un grafiskais dizaineris, kā arī ir pasniedzējs Latvijas Mākslas akadēmijā.

Vieslekcijas tēma: “Kā, veidojas rokraksts mākslā, dizainā un fotogrāfijā.” Saturiski tēma ir par ierobežojumiem un sistēmām, kā tās darbojas glezniecībā, fotogrāfijā, arhitektūrā, modē un ilustrācijā, lai iedotu kontekstu kā atpazīt un radīt ‘konceptus’.

Vieslekcijas mērķis uzaicinot klātienē nozares speciālistu, informēt audzēkņus par nozares specifiku un aktuālajām tendencēm. Kursam pielāgotā izglītojošā meistarklase un praktiskais uzdevums katram audzēknim palīdzēja ieviest sistemātisku pieeju diplomdarbam.