RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress 17.12.2019.- 16.03.2020.

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 17.12.2019-16.03.2020.

Kā jau iepriekš tika informēts, 2019.gada 11. novembrī tika parakstīts būves vietas nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti Daudzfunkcionālā mācību korpusa jaunbūves būvdarbi.  Šajā periodā ir pabeigti sagatavošanās un zemes darbi, turpinās 0 cikla izbūves darbi un būvkonstrukciju daļas darbi.

 

05.12.2019 tika izsludināts iepirkums Nr. VIAA 2019/51 ERAF RMMT “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves 2.kārta, Jūrmalas gatvē 90, Rīgā, pārejas jaunbūve Jūrmalas gatvē 96, Rīgā, un mācību korpusa jumta vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā”.

03.03.2020 iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu ar SIA “Amatnieks” par iepirkuma priekšmeta 1.daļu – Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves 2.kārta, Jūrmalas gatvē 90, Rīgā. Tuvākajā laikā tiks parakstīt būvdarbu līgums un būs iespējams uzsākt arī būvdarbus.