RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress 17.03.2020.- 16.06.2020.

2020.gada 22.aprīlī virs Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Daudzfunkcionālā mācību korpusa tika pacelts spāru vainags, kas simbolizē, ka ir sasniegts ēkas augstākais punkts. Šobrīd ēkas izbūve notiek atbilstoši būvdarbu grafikam. Līdz šim ir veikts pilns ēkas nulles cikla izbūves posms, ir izbūvēts viss ēkas monolītā dzelzsbetona karkass, kā arī grīdu pamatnes telpās. Būvnieki jau ir pabeiguši fasādes un jumta izbūves darbus, ir ielikti logi, turpinās vitrīnu un durvju uzstādīšana, kā arī  iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi un iekšdarbi. 2020.gada 13.martā spēkā stājās līgums ar AS “Sadales tīkls” par elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai ar izpildes termiņu 85 dienu laikā. Informējam, ka šie darbi ir jau pabeigti. 2020.gada 25.martā tika parakstīts līgums ar AS “RĪGAS SILTUMS” par siltumtīklu būvniecības darbiem ar izpildes termiņu 2021.gada 1. janvāris. 2020.gada 29.aprīlī tika parakstīts Dienesta viesnīcas 1.kārtas būves vietas nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti būvdarbi.

2020.gada 2.aprīlī tika parakstīts līgums ar SIA “Amatnieks” par iepirkuma priekšmeta 1.daļu – Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves 2.kārta, Jūrmalas gatvē 90, Rīgā. 2020.gada 19.maijā tika parakstīts būves vietas nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti demontāžas darbi.