RMMT sports tiek godā celts! 

Pirmie galda tenisa galdi tika izvietoti kopmītnēs, bet tagad jauns tenisa galds ir arī sporta ēkā.
Paldies diviem RMMT izglītojamiem, kuri pieteicās palīdzēt un uzstādīt jauno inventāru. Respect!
Arī RMMT direktors ir jau iemēģinājis jauno galda tenisa galdu un atbalsta, ka sporta ēka tiek labiekārtota ar jaunām sporta zālēm un tiks iegādāts jauns sporta inventārs.